Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффист тохиромжтой.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой.