Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой. Сайжруулалтын багцаар хэвлэх хурд нэмэх боломжтой.