Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй, авсаархан, өндөр хурд, илүү хялбар хэрэглээ.

Хэвлэх, хувилах, сканер бүх үйлдэлтэй 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффисийн хэрэглээнд тохиромжтой.