Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй, өндөр нягтаршилтай өнгөт хэвлэлт, 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффист тохиромжтой. Сайжруулалтын багцаар хэвлэх хурд нэмэх боломжтой.