Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй, авсаархан, өндөр хурд, илүү хялбар хэрэглээ.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффист тохиромжтой.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй, өндөр нягтаршилтай өнгөт хэвлэлт, 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффист тохиромжтой.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой.