Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой.

Хэвлэх, хувилах, сканер бүх үйлдэлтэй 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффисийн хэрэглээнд тохиромжтой.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой. Сайжруулалтын багцаар хэвлэх хурд нэмэх боломжтой.