Docushare 7.0

Байгууллагын контентын асуудлыг энгийн хялбар байдлаар боловсруулах цахим архивын шийдэл.

Бүрэлдэхүүн хэсэг

Capture

Дараа нь ашиглахад хялбараар тухайн файлыг индексжүүлж хадгалдаг.

Process

Ажлын урсгал сайжруулах олон тооны файл боловсруулах.

OCR

Текст таних технологийг ашиглан мэдээллийг таних боломжтой бөгөөд хялбар аргаар хэрэгтэй мэдээллээ хайх боломжтой.

Secure

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангана.

Manage

Бизнесийн контентийг ангилах, хадгалах, зохион байгуулах, удирдах үүрэгтэй.

Access

Суурин болон гар утсаар дамжуулан өгөгдлийн чухал агуулга руу онлайн болон оффлайн хэлбэрээр хандах боломжтой.

Collaborate

Баримт бичиг дээр зэрэг ажиллах замаар бизнесийн харилцааг дэмжинэ.

Холбоо барих

Холбогдох

Бусад шийдлүүд