Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй, авсаархан, өндөр хурд, илүү хялбар хэрэглээ.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффист тохиромжтой.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй, өндөр нягтаршилтай өнгөт хэвлэлт, 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффист тохиромжтой.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой.

Оффисийн цогц шийдлийг нэг дороос, 80 хүртэл хүнтэй том оффист ачаалал дааж ажиллана.

Xerox AltaLink C8030 - 8070 Өнгөт олон үйлдэлт принтер

Оффисийн цогц шийдлийг нэг дороос, 80 хүртэл хүнтэй том оффист ачаалал дааж ажиллана.