Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой.

Үнэ : 5,861,000₮

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй, авсаархан, өндөр хурд, илүү хялбар хэрэглээ.

Үнэ : 1,503,000₮

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффист тохиромжтой.

Үнэ : 3,750,000₮

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй, өндөр нягтаршилтай өнгөт хэвлэлт, 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффист тохиромжтой.

Үнэ : 5,260,000₮

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой.

Үнэ : 9,619,000₮

Оффисийн цогц шийдлийг нэг дороос, 80 хүртэл хүнтэй том оффист ачаалал дааж ажиллана.

Үнэ : 21,840,000₮