Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй, авсаархан, өндөр хурд, илүү хялбар хэрэглээ.

Хэвлэх, хувилах, сканер бүх үйлдэлтэй 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффисийн хэрэглээнд тохиромжтой.

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй, өндөр нягтаршилтай өнгөт хэвлэлт, 20 хүртэл хүнтэй дунд зэргийн оффист тохиромжтой. Сайжруулалтын багцаар хэвлэх хурд нэмэх боломжтой. 

Оффисийн хэрэглээний бүх үйлдэлтэй 20 - 40 хүнтэй оффист тохиромжтой. Сайжруулалтын багцаар хэвлэх хурд нэмэх боломжтой. 

Оффисийн цогц шийдлийг нэг дороос, 80 хүртэл хүнтэй том оффист ачаалал дааж ажиллана.