Paper Jam гэж юу вэ ?

 Хэвлэлийн тоног төхөөрөмж хэрэглэгчдэд тулгардаг гол асуудлын нэг бол цаас гацах буюу “Paper Jam” байдаг. Хэрэглэгч та бүхэндээ цаас гацах хэд хэдэн шалтгаануудыг хүргэж байна.